<h1>Fysioteam Stede Broec</h1><br /><p>Onze praktijkruimte heeft acht behandelkamers en twee oefenruimtes waar wij ook fysiofitness onder begeleiding van deskundige fysiotherapeuten geven.</p> <h1>Fysioteam Stede Broec</h1><br />Onze praktijkruimte heeft acht behandelkamers en twee oefenruimtes waar wij ook fysiofitness onder begeleiding van deskundige fysiotherapeuten geven. <h1>Fysioteam Stede Broec</h1><br />Onze praktijkruimte heeft acht behandelkamers en twee oefenruimtes waar wij ook fysiofitness onder begeleiding van deskundige fysiotherapeuten geven.

U heeft zich bij onze praktijk voor fysiotherapie gemeld en wilt graag een fysiotherapeut consulteren zonder verwijzing van een huisarts of specialist.

Belangrijk voor u om te weten dat:

- De eerste afspraak bestaat uit een screening en evt onderzoek.
- Deze screening uitsluitend een gesprek is over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is.
- Zonodig vindt er een lichamelijk onderzoek plaatsvindt tijdens deze intake.
dit gesprek ca. 25 minuten duurt.
- Er kosten verbonden zijn aan deze intake.
- Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten zelf dienen te betalen. Voor de kosten verwijzen wij naar de prijslijst in de wachtkamer.

- Voor uw verzekeraar deze screening als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie.
- Uw huisarts, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht.
- Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, er een afspraak voor een onderzoek/behandeling volgt.
- De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt… dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan omvat.
- Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in onderling overleg bepaald tussen de screener en het Fysioteam Stede Broec. Dit gebeurt op basis van welke behandelaar - het snelste - de best mogelijk gespecialiseerde behandeling van uw klachten op zich kan nemen.
- U natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar kunt maken.

 

 

Bent u tevreden over onze dienstverlening?

Uw fysiotherapeut heeft u, aan het begin van de behandeling, gevraagd of Fysioteam Stede Broec u een 'Klanttevredenheidsenquête' mag toe sturen.

 

Fysioteam Stede Broec werkt voortdurend aan verbetering van haar dienstverlening en is uw mening waardevol om te controleren of dit ook zo door u wordt ervaren.

Voorstellen tot verbetering van onze dienstverlening worden besproken met onze therapeuten, leveranciers en voorschrijvers.

Mocht u als klant toch ontevreden zijn en dit niet kunnen bespreken met uw therapeut, dan kunt u uw klacht naar ons adres sturen, Rigtershof 1, 1613SJ Grootebroek of via de email info@fysioteam.nl. Onze klachtencommissie zal dan met u zo spoedig mogelijk contact opnemen.

 

Heeft u een klacht over uw hulpverlener of de organisatie?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de organisatie, de communicatie of de manier waarop u behandeld bent in onze praktijk én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie waar wij bij aangesloten zijn:

 

Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Telefoon: 033-467 29 29 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur)

Voor meer informatie: www.defysiotherapeut.com.