<h1>Fysioteam Stede Broec</h1><br /><p>Onze praktijkruimte heeft acht behandelkamers en twee oefenruimtes waar wij ook fysiofitness onder begeleiding van deskundige fysiotherapeuten geven.</p> <h1>Fysioteam Stede Broec</h1><br />Onze praktijkruimte heeft acht behandelkamers en twee oefenruimtes waar wij ook fysiofitness onder begeleiding van deskundige fysiotherapeuten geven. <h1>Fysioteam Stede Broec</h1><br />Onze praktijkruimte heeft acht behandelkamers en twee oefenruimtes waar wij ook fysiofitness onder begeleiding van deskundige fysiotherapeuten geven.

Manuele Therapie

Manuele Therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. Centraal in de manuele therapie staat het verbeteren van gewrichtsbewegingen in het hele lichaam.

In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut onder andere vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de oorzaak is van het toe- of afnemen van de klachten. Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond hiervan kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt met een rapportage van de manueeltherapeut teruggaat naar de verwijzend arts.

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor patiënten met klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

Enkele voorbeelden:

- Hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
- Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen;
- Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn;
- Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;
- Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
- Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten;
- Heupklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak.

De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie te verbeteren. Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training.

Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties (volksmond ‘kraken’). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Fysioteam Stede Broec heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract gesloten; bij deze verzekeraars kan/zal uw fysiotherapeut het afgesproken tarief rechtstreeks in rekening brengen. In de overige gevallen zal de fysiotherapeut de behandelingen bij u in rekening brengen. U kunt dan zelf de rekening bij de zorgverzekeraar indienen.
De vergoeding door uw zorgverzekeraar voor fysiotherapeutische prestaties is uiteraard afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

 

Intake manuele therapie

€ 60.00

Zitting manuele therapie

€ 52.50

Intake manuele therapie aan huis

€ 86.00

Zitting manuele therapie aan huis

€ 78.50

Niet nagekomen afspraak of niet 24 uur voor aanvang afgezegd (dit kan 24/7)

€ 52.50

 

Meer weten over uw eigen situatie?

Vraag naar de voorwaarden bij uw verzekeraar of klik hieronder om te vergelijken waar u het beste af bent: www.independer.nl


Indien uw verzekeraar niet in dit overzicht voorkomt, is het wellicht verstandig als u eerst uw verzekeringsvoorwaarden erop naslaat, zodat u weet wat eventueel voor eigen rekening komt.

De erkende manueeltherapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een lidvereniging van het KNGF.
De vereniging telt momenteel circa 2000 leden.

De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet.
In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de NVMT in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een Patiëntenadviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de patiënten van de manueeltherapeut.

De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Teamleden

Wendy de Wit


Wendy de Wit E-mail: wendy.dewit@fysioteam.nl
BIG registratie: 79910010104

Maikel van Bemmel


Maikel van Bemmel E-mail: maikel.vanbemmel@fysioteam.nl
BIG registratie: 99053786504